Bra Utbildning AB

 

<-- Back
VBA & Objektmodeller
Arbeta med text
Bokmärken
Range
Fält
Formulärfält
Autotext
Doc var & Doc Prop
Words kommandon
Words dialogrutor
Automation
Externa Databaser

Infoga text i dokument


Du kan adressera olika "objekt" i Word och infoga text vid ett sådant objekt utan att för den skull först göra besväret att (som i gamla versioner) markera, välja och sedan infoga.
ActiveDocument.Words(1).Text = "OrdNr1"
ActiveDocument.Paragraphs(1).Range.Text = "Första styckets text."
ActiveDocument.Bookmarks("EttBokmärkesNamnHär").Range.Text = "valfri text"
ActiveDocument.Sections(1).Headers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Text = "Text i sidhuvudet"
ActiveDocument.Tables(1).Columns(3).Cells(1).Range.Text = "valfri text"


Försök att undvika att använda Selection-objektet om möjligt (selection=vid markören/insättningspunktens position) .
Det går snabbare att köra kod om du som ovan anger vad/vilket objekt
du vill påverka

Selection.InsertAfter "valfri text"
Selection.InsertAfter Text:="valfri text"
Selection.TypeText "valfri text"
Selection.TypeText Text:="valfri text"