Bra Utbildning AB

 

<-- Back
VBA & Objektmodeller
Arbeta med text
Bokmärken
Range
Fält
Formulärfält
Autotext
Doc var & Doc Prop
Words kommandon
Words dialogrutor
Automation
Externa Databaser

Arbeta med Words egna kommandon


Programvaran Word består av många små procedurer/rutiner. Du kan ändra/komplettera många av dessa procedurer för att passa ditt företag/organisation.

När du spar ett dokument eller t.ex. skriver ut körs ett färdigt kommado. Du kan kombinera dessa färdiga kommandon med egen kod.

Det speciella med Words kommadon i en svensk version av Word är att du ser kommandon på svenska men du förutsätts veta (utantill) vad de heter på engelska. Du kan se en lista med de svenska kommandona (Verktyg-Makro-Makron-Makron i: Wordkommadon) men det hjälper inte att välja de svenska utan du måste lista ut vad de engelska motsvarigheterna heter. På länken som finns nedan finns också en hänvisning till en Excel-fil som innehåller alla engelska kommandon, deras korrekta beteckningar och kortkommandon.

Så här gör du för att ändra t.ex. Arkiv-SparaSom (gäller både svensk och utländsk)
1. Välj Verktyg-Makro-Makron (Tools-Macro-Macros)

2. Skriv in makrots namn, t.ex. FileSaveAs. När/om du skrivit rätt visas längst ned i dialogrutan en uppgift om vad makrot kommer att åstadkomma, t.ex. att det spar det öppna dokumentet. Om du skrivit fel eller inte skrivit ett fullständigt kommandonamn, visas ingen text i det nedersta vita fältet. Samma makronamn ska alltså användas både i svensk och i engelsk version.

  

3. Välj skärmknappen Skapa (Create)

4. Ett makro fönster öppnas med valt kommandos kod. Gör önskade ändringar och spar rutinen/makrot.

   Sub FileSaveAs()
   '
   ' FileSaveAs Macro
   ' Saves a copy of the document in a separate file
   '

      Dialogs(wdDialogFileSaveAs).Show

   End Sub


Mer om detta finns att läsa på MVPs sida om Intercept Save and Print