Bra Utbildning AB

 

<-- Back
VBA & Objektmodeller
Arbeta med text
Bokmärken
Range
Fält
Formulärfält
Autotext
Doc var & Doc Prop
Words kommandon
Words dialogrutor
Automation
Externa Databaser

Arbeta med formulär och formulärfält


Sätt fältresultat med kod
ActiveDocument.Formfields("Efternamn").Result = "valfri text"
ActiveDocument.Formfields("Kryssruta1").Result = 1
ActiveDocument.Formields("Kryssruta1").CheckBox.Value = True
ActiveDocument.Formfields("Listruta1").Result = "något på listan"
ActiveDocument.Formfields("Listruta1).DropDown.Value = 4


Hämta den text som angivits i ett formulärfält
MsgBox ActiveDocument.Formfields("Efternamn").Result


Låsa upp skyddat formulär
Dim oDoc As Document

Set oDoc = ActiveDocument
If Not oDoc.ProtectionType = wdNoProtection Then
   oDoc.Unprotect
End If

Låsa formulär, förhindra uppdatering av inmatade data samt åsätta lösenord på formulärnivå
Dim oDoc As Document

Set oDoc = ActiveDocument
If oDoc.ProtectionType = wdNoProtection Then
   oDoc.Protect _
               Type:=wdAllowOnlyFormFields, _
               NoReset:=True, _
               Password:="valfri text"
End If