Bra Utbildning AB

 

<-- Back
VBA & Objektmodeller
Arbeta med text
Bokmärken
Range
Fält
Formulärfält
Autotext
Doc var & Doc Prop
Words kommandon
Words dialogrutor
Automation
Externa Databaser

Arbeta med bokmärken


Infoga text vid ett bokmärke
ActiveDocument.Bookmarks("EttBokmärkesNamnHär").Range.Text = "valfri text"

Infoga text direkt efter ett visst bokmärke
ActiveDocument.Bookmarks("EttNamn").Range.InsertAfter "Buab"

Infoga ett bokmärke
Selection.Bookmarks.Add Name:="EttNamn", Range:=Selection.Range

Infoga bokmärke vid annan position än markörens/insättningspunkten/markerad text
Dim oRng As Range
Set oRng = ActiveDocument.Paragraphs(1).Range
Selection.Bookmarks.Add Name:="EttNamn", Range:=oRng

Radera ett bokmärke
ActiveDocument.Bookmarks("EttNamn").Delete

Radera bokmärke och den del av dokumentet  som bokmärket ev omfattar
ActiveDocument.Bookmarks("Rubbet").Range.Delete

Kontrollera om ett bokmärke finns
If ActiveDocument.Bookmarks.Exists("EttNamn") Then MsgBox "Det finns" 

Infoga text vid ett bokmärke som är bredare än 1 tecken utan att radera det
Dim oRng As Range
Set oRng = ActiveDocument.Bookmarks("EttNamn").Range
oRng.Text = "Valfri ny text"
Selection.Bookmarks.Add Name:="EttNamn", Range:=oRng

Kontrollera vad bokmärket innehåller/vilken text det omfattar
MsgBox ActiveDocument.Bookmarks("EttNamn").Range.Text

Kontrollera om bokmärket är en platshållare eller om det innehåller någon text
(kom ihåg att först kontrollera att bokmärket existerar)

If ActiveDocument.Bookmarks("EttNamn").Empty Then  
      MsgBox "Bokmärket innehåller ingen text."
Else
      MsgBox "Bokmärket innehåller text."
End If