Bra Utbildning AB

 

<-- Back
VBA & Objektmodeller
Arbeta med text
Bokmärken
Range
Fält
Formulärfält
Autotext
Doc var & Doc Prop
Words kommandon
Words dialogrutor
Automation
Externa Databaser

Arbeta med Autotext


Infoga angiven autotext vid markörens/insättningspunktens position
NormalTemplate.AutoTextEntries("ArtigHälsningMVH").Insert _
   Where:=Selection.Range, _
   RichText:=True

ActiveDocument.AttachedTemplate.AutoTextEntries("MBH").Insert _
   Where:=Selection.Range, _
   RichText:=True


Infoga autotext från annan laddad dokumentmall än dokumentets mall eller Normal-mallen.  Sökväg och filnamn måste anges.
Templates("c:\data\EgnaAutotexter.dot").AutoTextEntries("BetVillkor"). Insert _
   Where:=Selection.Range, _
   RichText:=True 


Infoga autotext från laddad dokumentmall utan att ange mallens namn eller sökväg till mall. "Närhetsprincip" gäller om samma autotext finns i flera mallar. Dokumentmall kontrolleras först, därefter Normal och globala. 
Set oRng = Selection.Range        'or another range
With oRng
   .Fields.Add _
      Range:=oRng, _
      Type:=wdFieldAutoText, _
      Text:="TheAutotextNameHere"
   .Fields.Unlink
End With