Bra Utbildning AB

 

Länkar till egna sidor, VBA och Words objektmodell 

< --  Tillbaka

VBA och objektmodeller
Infoga text i dokument
Bokmärken
Range-objektet
Fält
Formulärfält
Autotext
Dokumentvariabler & Dokumentegenskaper
Modifiera Words egna kommandon
Använda Words egna dialogrutor
Automation
Externa databaser

Programkod och information på dessa sidor får användas fritt och på egen risk. Mångfaldigande för annat än personligt bruk (t.ex. utbildningsmaterial eller tryckning) enligt överenskommelse med oss. 

Länkar till externa Office-relaterade sidor

< --  Tillbaka

MVP Word
Code cleaner - borttag av överflödig last i VBA projekt, freeware
VBA code printer - utskrift av VBA/SQL/ASP kod till PDF m m

Söka i Nyhetsgrupper
Inlägg från Buab i Nyhetsgrupper 
Microsoft Developer Network 
Microsoft Support Knowledge Base 
Microsoft TechNet
 

PelleSoft
Woody's Office Watch 
Helen Feddema's Office pages
Slipstick - Outlook & Exchange
VBNet, VB5/VB6
Compuserve Forums

MVP Excel, individuella länkar