Konsult och utbildning sedan 1981 - 35+ år

  • systemutveckling i VBA 
    Excel/Word/Outlook med/utan koppling till intranät/ 
    externa databaser

  • Utbildning

  • Användarstöd för företag utan egen helpdesk (VBA, Word och Excel)

  • Uppdrag och kunder

Och nu även - Uthyrning av utrustning & byggställningar